Workshops

Heeft u een studiedag op de planning staan of wilt u een infomatieavond organiseren voor ouders? Wij helpen u bij de voorbereiding van een studiedag of verzorgen een complete workshop. Momenteel biedt Kinderopvangbeleid een tweetal workshops aan:


‘Communiceren in de kinderopvang’ 


‘Handvatten voor ontwikkelingsstimulering in de natuurlijke omgeving’Uiteraard kunnen we ook een workshop ontwikkelen die afgestemd is op uw specifieke ideeën en wensen. Samen kunnen we hier een passende vorm aan geven.  Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op!