Pedagogisch Coach/ Beleidsmedewerker

Vanaf 2019 is elke kinderopvangorganisatie verplicht om 10 uur per ft, per jaar, coaching aan te bieden voor pedagogisch medewerkers. Hoe die uren worden verdeeld en waaraan, dat is aan de organisatie zelf en is maatwerk.  Belangrijk dat hier van te voren goed over wordt nagedacht en er een plan van aanpak klaar ligt. Kinderopvangbeleid gaat samen met u op zoek naar de uitdaging binnen de locatie en stelt aan de hand daarvan een coachingsplan plan op. Kinderopvangbeleid biedt daarnaast de mogelijkheid om extern een pedagogisch coach in te zetten. 

Elke kinderopvanglocatie is vanaf 2019 verplicht om per lkr-nummer voor 50 uur een pedagogisch beleidsmedewerker aan te stellen. Het schrijven en implementeren van (pedagogisch) beleid is onze specialiteit. Uiteraard is het mogelijk om via Kinderopvangbeleid een beleidsmedewerker in te zetten. Ook is het mogelijk om een combinatie in te zetten, de ‘beleidsmedewerker/ coach’.  Kinderopvangbeleid beschikt over de juiste papieren en diploma’s en is bevoegd om beide rollen te vervullen.

Het inschakelen van een extern beleidsmedewerker/ coach biedt voordelen: zo kunt u voorkomen dat de onderlinge verhoudingen tussen leidsters onder druk komen te staan. Daarnaast heeft een extern persoon een objectieve kijk op de dagelijkse praktijk.