Pedagogisch beleid

In het pedagogisch beleid liggen de vier pedagogische basisdoelen verankerd zoals die in de Wet Kinderopvang zijn omschreven (prof. J.M.A. Riksen-Walraven). Het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO) onderscheidt zes interactievaardigheden die pedagogisch medewerkers dienen te beheersen om te voldoen aan de pedagogische basisdoelen. Een pedagogisch beleid omvat daarnaast diverse andere belangrijke zaken. Kinderopvangbeleid helpt u met het opnemen van alle diverse items in uw pedagogisch beleid, passend bij de missie en visie van de organisatie.