Groen en Gezond

In een tijdperk van klimaatveranderingen en ecologische crisis is aandacht ontstaan voor duurzaamheid en een gezonde leefstijl. Jonge kinderen zijn de toekomst. Daarom is het belangrijk dat zij van jongs af aan worden meegenomen in dit proces door aandacht voor deze twee elementen aan te boren.  Kinderopvangbeleid helpt hierbij graag een handje mee en doet dit vanuit twee thema’s: groen en gezond. 

Kinderopvangbeleid adviseert over hoe gezonde en groene elementen beleidsmatig kunnen worden vormgegeven en hoe hier vervolgens op de werkvloer gehoor aan kan worden gegeven. Dit biedt mooie kansen om je als kinderopvang te onderscheiden.

Een aantal informatieve en inspirerende webpagina’s die zich actief bezighouden met bovenstaande onderwerpen zijn:

www.voedingscentrum.nl,

www.eengezondestart.nl

www.groencement.nl

IMG_0950-2