Kinderopvangbeleid

Voor beleid dat leeft

Diensten

In een tijdperk van klimaatveranderingen en ecologische crisis is aandacht ontstaan voor duurzaamheid en een… 

Vanaf 2019 is elke kinderopvang-organisatie verplicht om per jaar 10 uur coaching aan te…

Heeft u een studiedag op de planning staan of wilt u een infomatieavond organiseren…

Kinderopvangorganisaties in Nederland dienen zich aan de Wet Innovatie en kwaliteit Kinderopvang…

In het pedagogisch beleid liggen de vier pedagogische basisdoelen verankerd zoals die in de…

Verwacht u elk moment een inspectiebezoek en wilt u niet voor verassingen…

Blogs

Pedagogisch Verantwoord

Van 2016 tot 2019 reisde ik voor mijn studie Pedagogiek én de liefde regelmatig af naar Berlijn. Ik heb me hier laten verbazen, inspireren en mee te laten slepen, onder andere door diverse Berlijnse…

Wist je dat kinderen die in hun jonge jaren regelmatig contact maken met de natuur later een meer duurzame houding hebben? In mijn werk bij ANMEC als adviseur natuur- en duurzaamheidseducatie …