Beleid Veiligheid en Gezondheid

Kinderopvangorganisaties in Nederland dienen zich aan de Wet Innovatie en kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK) te houden. Hierin zijn de kwaliteitseisen voor de kinderopvang vastgelegd. Een belangrijke kwaliteitseis is dat een kinderopvangorganisatie een beleid veiligheid en gezondheid dient te hebben. Deze heeft tot doel het fysiek veilig en gezond opvangen van kinderen te waarborgen. Binnen dit beleidsstuk veiligheid en gezondheid legt een organisatie vast hoe er wordt gewerkt aan het aanbieden van een veilige en gezonde kinderopvang.

U kunt het beleid veiligheid en gezondheid zo uitgebreid maken als u zelf wilt, maar écht belangrijk zijn de verplichte onderdelen hierin. Daarnaast is het natuurlijk fijn als het beleidsstuk er in zijn geheel overzichtelijk en verzorgd uitziet, zodat het voor iedereen (ouders, leidsters en inspectie) makkelijk leesbaar én uitvoerbaar is. Kinderopvangbeleid helpt u hierbij en adviseert daarnaast over de implementatie hiervan.