Over Kinderopvangbeleid

Kinderopvangbeleid is een onafhankelijk coachings- en adviesbureau voor kinderopvangondernemers. Wij helpen bij het opzetten en continueren van een structurele pedagogische basis, welke als fundament dient tijdens de dagelijkse werkzaamheden van pedagogisch medewerkers.  Daarnaast zet Kinderopvangbeleid zich in voor het verbinden van pedagogen met als doel om gezamenlijk de kinderopvangsector te verbeteren.

 
Beleidsuitdagingen

Nieuwe wetgevingen, ingewikkelde regels, Kinderopvangbeleid omarmt het! Het updaten van beleid, Kinderopvangbeleid kan het! Heeft u simpele of moeilijke vragen over het waarborgen van de veiligheid en gezondheid, Kinderopvangbeleid geeft u de antwoorden.

Wilt u weten hoe u de pedagogische kwaliteit binnen uw organisatie kunt vergroten? Is er behoefte aan pedagogische diepgang rondom een bekende pedagoog of pedagogische stroming? Zou u uw visie en missie wat duidelijker op papier willen hebben staan? Of wilt u vastleggen hoe uw organisatie aan de pedagogische basisdoelen werkt?  Wilt u zich differentiëren als organisatie, maar bent u nog op zoek naar inspiratie? Daar zijn wij voor!

 
Beleid toepassen

Kinderopvangbeleid houdt zich graag bezig met de implementatie van het door u gekozen beleid. Heeft u behoefte aan een plan van aanpak hiervoor en wilt u dit op een effectieve manier? Kinderopvangbeleid stelt samen met u een passend plan op!

Bent u van plan om een studiedag voor uw medewerkers te organiseren en kunt u wel wat hulp gebruiken? Kinderopvangbeleid biedt hiervoor standaard trainingen aan. Uiteraard is het ook mogelijk om een training te ontwikkelen op basis van uw eigen specifieke ideeën en wensen. 

 
Pedagogisch coach en beleidsmedewerker

Vanaf 2019 zal elke kinderopvangorganisatie met een pedagogisch beleidsmedewerker en pedagogisch coach aan de slag gaan. Via kinderopvangbeleid is het mogelijk om een pedagogisch coach en/ of beleidsmedewerker in te schakelen. 

Het inschakelen van een extern persoon hiervoor biedt voordelen: zo kunt u voorkomen dat de onderlinge verhoudingen tussen leidsters onder druk komen te staan. Daarnaast heeft een extern pedagogisch coach een objectieve kijk op de dagelijkse praktijk. 

 
Sharing is caring

Kinderopvangbeleid wilt naast het aanbieden van diensten ook ruimte geven aan andere pedagogen om hun tips, visies en diensten met elkaar te delen. Wij geloven in de kracht van verbinden. Er zullen regelmatig blogs worden geplaatst op de webpagina.

 
Tarief

Het tarief voor advies en coaching door Kinderopvangbeleid hangt af van de omvang van uw vraag.  In principe is er een vast uurtarief van toepassing. Voor grote opdrachten kan van te voren een totaalprijs worden gehanteerd.

Over mij

Mijn naam is Malou Kloet. Ik ben een gedreven en zeer ervaren kinderopvang-duizendpoot. Mijn drive om de pedagogische kwaliteit binnen de kinderopvangcentra aan te pakken is ontstaan toen ik 10 jaar geleden als leidster op de groep begon. Ik heb zowel op de werkvloer als op managementniveaus ruime ervaring opgedaan. In 2017 kwam daar een hbo-pedagogiek-diploma bij, dat ik cum laude heb behaald.

Ik ben gespecialiseerd in het vormgeven van pedagogisch beleid en het toepasbaar maken. Ik ben een aanpakker en een verbeteraar en enthousiasmeer anderen door een actieve werkhouding. Een vliegende keep die door een planmatige en gestructureerde werkhouding van grote waarde kan zijn voor elke kinderopvangorganisatie. Creatief en ondernemend, zonder ooit de commerciële doelstellingen uit het oog te verliezen.

Ik vind dat de pedagogische kwaliteit aanzienlijk zou kunnen worden verbeterd door middel van een totale harmonisatie van de verschillende kinderopvangtypes in combinatie met het compleet wegnemen van de gigantische marktwerking binnen de branche. Helaas is dit afhankelijk van wat het ministerie belangrijk vindt. Toch zal ik niet aarzelen mijn steentje bij te dragen om kinderopvangland te verbeteren. We zijn immers allemaal verantwoordelijk voor een betere wereld.

Ik ben een fanatiek voorstander van kruisbestuivingen en brainstormsessies. Het verbinden van professionals, ouders en kinderen op allerlei niveaus is mijn levensmotto. Laten we met z’n allen kijken hoe we het educatieve aanbod voor onze (jonge) doelgroep zo goed en verantwoord mogelijk kunnen maken.

Algemene Voorwaarden